Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN + ONLINE TEST   Trắc nghiệm – Phần 1 [userview] Câu 1. Trong những luận điểm sau đây nói về “Hoàn cảnh quốc tế cuổi thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đã tác động tới sự ra đời của […]

Read More

Trắc nghiệm Địa lí kinh tế

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ KINH TẾ CÓ ĐÁP ÁN + ONLINE TEST Trắc nghiệm điền khuyết Câu 1. Số lượng các hoạt động kinh tế/đơn vị diện tích được gọi là mật độ kinh tế Câu 2. Phật giáo phân chia thành các nhánh chính là: Đại thừa, Tiểu thừa và Mật tông. Câu 3. […]

Read More