TRẮC NGHIỆM

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LENIN

PHẦN 1

Hoàn thành tất cả các câu hỏi và bấm nút “Hoàn thành” để xem kết quả.
Mình để file kèm đáp án ở trang hiển thị kết quả cho bạn nào có nhu cầu in ấn nhé!
Good luck!

Câu 1. Triết học là gì?

 
 
 
 

Câu 2. Triết học ra đời trong điều kiện nào?

 
 
 
 

Câu 3. Triết học ra đời từ đâu?   

 
 
 
 

Câu 4. Quan điểm triết học nào cho rằng sự thống nhất của thế giới không phải ở tính tồn tại của nó mà ở tính vật chất của nó?

 
 
 
 

Câu 5. Đâu không phải là câu trả lời của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tính thống nhất vật chất của thế giới?

 
 
 
 

Câu 6. “Chỉ có chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng mọi bộ phận của thế giới vật chất đều có mối liên hệ chuyển hóa lẫn nhau một cách khách quan”. Khẳng định trên đúng hay sai?

 
 
 
 

Câu 7. Đồng nhất vật chất nói chung với một vật thể hữu hình cảm tính đang tồn tại trong thế giới bên ngoài là quan điểm của trường phái triết học nào?

 
 
 
 

Câu 8. Đồng nhất vật chất nói chung với nguyên tử – phần tử nhỏ nhất, đó là quan điểm của trường phái triết học nào?

 
 
 
 

Câu 9. Đặc điểm chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại là gì?

 
 
 
 

Câu 10. Đâu là hạn chế chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại?

 
 
 

Câu 11. Đâu là mặt tích cực trong quan điểm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại?

 
 
 
 
 

Câu 12. Phương pháp tư duy nào chi phối những biểu hiện triết học duy vật về vật chất ở  thế kỷ XVII – XVIII?

 
 
 
 

Câu 13. Đồng nhất vật chất với khối lượng, đó là quan điểm về vật chất của ai và ở thời kỳ nào?

 
 
 
 

Câu 14. Quan điểm của các nhà triết học thuộc trường phái triết học nào cho rằng vận động của vật chất chỉ là biểu hiện của vận động cơ học?

 
 
 
 

Câu 15. Hiện tượng phóng xạ mà khoa học tự nhiên phát hiện ra chứng minh điều gì?

 
 
 
 

Câu 16. Phát minh ra hiện tượng phóng xạ và điện tử bác bỏ quan niệm triết học nào về vật chất?

 
 
 
 

Câu 17. Đồng nhất sự biến đổi của nguyên tử và khối lượng với sự biến mất của vật chất sẽ rơi vào quan điểm triết học nào?

 
 
 
 

Câu 18. Theo V.I Lênin, những phát minh của khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã làm tiêu tan cái gì?

 
 
 
 

Câu 19. Định nghĩa về vật chất của Lênin bao quát đặc tính quan trọng nhất của mọi dạng vật chất để phân biệt với ý thức, đó là đặc tính gì? 

 
 
 
 

Câu 20. Đâu là quan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

 
 
 
 

Câu 21. “Cái gì cảm giác được là vật chất”. Quan điểm trên thuộc trường phái triết học nào?

 
 
 
 

Câu 22. Trường phái triết học nào cho rằng vận động bao gồm mọi sự biến đổi của vật chất, là phương thức tồn tại của vật chất?

 
 
 
 

Câu 23. Đâu là quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vận động?

 
 
 
 

Câu 24. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vận động?

 
 
 
 

Câu 25. Ph. Ăngghen đã chia vận động thành mấy hình thức cơ bản?

 
 
 
 

Câu 26. Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là thấp nhất?

 
 
 
 

Câu 27. Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là cao nhất và phức tạp nhất?

 
 
 
 

Câu 28. Chọn phương án đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật?

 
 
 
 
 

Câu 29. Thế nào là nhị nguyên luận?

 
 
 
 

Câu 30. Thế nào là phương pháp siêu hình?

 
 
 
 

Trắc nghiệm Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin (Phần 1)
4.6 (92.73%) 11 vote[s]

Gửi phản hồi