TRẮC NGHIỆM

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LENIN

PHẦN 2

Hoàn thành tất cả các câu hỏi và bấm nút “Hoàn thành” để xem kết quả.
Mình để file kèm đáp án ở trang hiển thị kết quả cho bạn nào có nhu cầu in ấn nhé!
Good luck!

Câu 1. Thế nào là phương pháp biện chứng?

 
 
 
 

Câu 2. Thuộc tính cơ bản để phân biệt vật chất với ý thức:

 
 
 
 

Câu 3. Các hình thức tồn tại cơ bản của vật chất:

 
 
 
 
 

Câu 4. Thuộc tính chung nhất của vận động là gì?

 
 
 
 

Câu 5. Đứng im có tách rời vận động không?

 
 
 
 

Câu 6. Triết học ra đời từ thực tiễn, nó có các nguồn gốc:

 
 
 
 

Câu 7. Triết học có vai trò là gì?

 
 
 
 

Câu 8. Lập trường của chủ nghĩa duy vật khi giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học:

 
 
 
 

Câu 9. Ý nào nào dưới đây không phải là hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật?

 
 
 
 

Câu 10. Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm:

 
 
 
 

Câu 11. Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, ý thức không quyết định vật chất và vật chất cũng không quyết định ý thức. Đây là quan điểm của trường phái:

 
 
 
 

Câu 12. “Khi xem xét, đánh giá một sự vật, hiện tượng hay một quá trình nào đó chúng ta phải đặt nó trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác” là:

 
 
 
 

Câu 13. Thế nào là phương pháp siêu hình?

 
 
 
 

Câu 14. Trường phái triết học nào cho rằng vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối?

 
 
 
 

Câu 15. Đâu là quan điểm đúng của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

 
 
 
 

Câu 16. Trường phái triết học nào đồng nhất ý thức với một dạng vật chất?

 
 
 
 

Câu 17. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, thiếu sự tác động của thế giới khách quan vào não người, có hình thành và phát triển được ý thức không?

 
 
 
 

Câu 18. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ở động vật bậc cao có thể đạt đến hình thức phản ánh nào?

 
 
 
 

Câu 19. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguồn gốc tự nhiên của ý thức bao gồm những yếu tố nào?

 
 
 
 
 

Câu 20. “Vật chất là những cái do phức hợp cảm giác của con người tạo ra”. Quan niệm này thuộc lập trường triết học nào?

 
 
 
 
 

Câu 21. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng điều kiện cần và đủ phát triển ý thức là những điều kiện nào?

 
 
 
 
 

Câu 22. Nguồn gốc xã hội của ý thức là yếu tố nào?

 
 
 
 

Câu 23. Yếu tố đầu tiên đảm bảo cho sự tồn tại của con người là gì?

 
 
 
 

Câu 24. Nhân tố nào làm con người tách khỏi động vật?

 
 
 
 

Câu 25. Để phản ánh khái quát hiện thực khách quan và trao đổi tư tưởng con người cần có cái gì?

 
 
 
 

Câu 26. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguồn gốc trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là gì?

 
 
 
 

Câu 27. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về bản chất của ý thức?

 
 
 
 

Câu 28. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về bản chất của ý thức?

 
 
 
 

Câu 29. Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong kết cấu của ý thức yếu tố nào là cơ bản và cốt lõi nhất?

 
 
 
 

Câu 30. Kết cấu theo chiều dọc (chiều sâu) của ý thức gồm những yếu tố nào?

 
 
 
 

Trắc nghiệm Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin (Phần 2)
5 (100%) 3 vote[s]

Gửi phản hồi