TRẮC NGHIỆM

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LENIN

PHẦN 3

Hoàn thành tất cả các câu hỏi và bấm nút “Hoàn thành” để xem kết quả.
Mình để file kèm đáp án ở trang hiển thị kết quả cho bạn nào có nhu cầu in ấn nhé!
Good luck!

Câu 1. Theo quan điểm siêu hình, các sự vật trong thế giới có liên quan tới nhau không?

 
 
 
 
 

Câu 2. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguồn gốc mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng là từ đâu?

 
 
 
 

Câu 3. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ giữa các sự vật có tính chất gì?

 
 
 
 

Câu 4. Đòi hỏi của quan điểm toàn diện như thế nào?

 
 
 
 

Câu 5. Đâu là luận điểm của quan điểm siêu hình về sự phát triển?

 
 
 
 

Câu 6. Để phòng ngừa và khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí cần thực hiện những nguyên tắc nhận thức và hành động sau đây. Hãy chỉ ra một nguyên tắc không phù hợp.

 
 
 
 

Câu 7. “Phát triển là quá trình chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại”. Luận điểm trên thuộc lập trường triết học nào?

 
 
 
 

Câu 8. “Phát triển là quá trình vân động tiến lên theo con đường xoáy ốc”. Quan điểm trên thuộc lập trường triết học nào?

 
 
 
 

Câu 9. “Phát triển là do sự sắp đặt của thượng đế và thần thánh”. Luận điểm trên thuộc trường phải triết học nào?

 
 
 
 

Câu 10. Đâu là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

 
 
 
 

Câu 11. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đâu là định nghĩa về sự phát triển?

 
 
 
 

Câu 12. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhận định nào sau đây là không đúng?

 
 
 
 

Câu 13. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

Câu 14. Trong xã hội, sự phát triển biểu hiện ra như thế nào?

 
 
 
 

Câu 15. Chọn phương án đúng nhất, theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự phát triển có mấy tính chất?

 
 
 
 
 
 

Câu 16. “Quá trình phát triển của các sự vật vừa khác nhau, vừa có tính thống nhất với nhau”. Luận điểm trên thuộc quan điểm triết học nào?

 
 
 
 

Câu 17. Quan điểm triết học nào cho rằng các phạm trù hoàn toàn tách rời  nhau, không vận động, phát triển?

 
 
 
 

Câu 18. Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để có được khái niệm về cái chung. “Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ……, được lặp lại trong nhiều sự vật hay quá trình riêng lẻ”.

 
 
 
 

Câu 19. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng?

 
 
 
 

Câu 20. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng?

 
 
 
 

Câu 21. Đâu là những luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

 
 
 
 

Câu 22. “Không có cái chung tồn tại thuần túy bên ngoài cái riêng. Không có cái riêng tồn tại không liên quan với cái chung”. Luận điểm trên thuộc lập trường triết học nào?

 
 
 
 

Câu 23. “Muốn nhận thức được cái chung phải xuất phát từ cái riêng”. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm trên đúng hay sai?

 
 
 
 

Câu 24. Đâu là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

 
 
 
 

Câu 25. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây đúng?

 
 
 
 

Câu 26. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 27. “Tất nhiên và ngẫu nhiên tồn tại khách quan nhưng tách rời nhau, không có gì liên quan tới nhau”. Luận điểm trên thuộc trường phái triết học nào?

 
 
 
 

Câu 28. Trong hoạt động thực tiễn phải dựa vào cái tất nhiên hay ngẫu nhiên là chính? 

 
 
 
 

Câu 29. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 30. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về quan điểm giữa nội dung và hình thức?

 
 
 
 

Trắc nghiệm Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin (Phần 3)
5 (100%) 2 vote[s]

Gửi phản hồi