TRẮC NGHIỆM

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LENIN

PHẦN 5

Hoàn thành tất cả các câu hỏi và bấm nút “Hoàn thành” để xem kết quả.
Mình để file kèm đáp án ở trang hiển thị kết quả cho bạn nào có nhu cầu in ấn nhé!
Good luck!

Câu 1. Triết học gọi hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tạo tiền đề tồn tại cho nhau là gì?

 
 
 
 

Câu 2. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự thống nhất của hai mặt đối lập có những biểu hiện gì?

 
 
 
 
 

Câu 3. “Sự thống nhất của các mặt đối lập loại trừ sự đấu tranh của các mặt đối lập”. Luận điểm trên thuộc lập trường triết học nào?

 
 
 
 

Câu 4. Sự tác động theo xu hướng nào thì được gọi là sự đấu tranh của các mặt đối lập?

 
 
 
 

Câu 5. Quan điểm nào sau đây là của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

 
 
 
 

Câu 6. Trong mâu thuẫn biện chứng, các mặt đối lập quan hệ với nhau như thế nào?

 
 
 
 

Câu 7. Trong hai xu hướng tác động của các mặt đối lập, xu hướng nào quy định sự ổn định tương đối của sự vật?

 
 
 
 

Câu 8. Trong hai xu hướng tác động của các mặt đối lập, xu hướng nào quy định sự biến đổi thường xuyên của sự vật?

 
 
 
 

Câu 9. Mâu thuẫn nào quy định bản chất của sự vật, thay đổi cùng với sự thay đổi căn bản về chất của sự vật?

 
 
 
 

Câu 10. Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật, chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó được gọi là mâu thuẫn gì?

 
 
 
 

Câu 11. Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu?

 
 
 
 

Câu 12. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 13. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 14. “Cái mới ra đời trên cơ sở giữ nguyên cái cũ”. Luận điểm trên thuộc trường phái triết học nào?

 
 
 
 

Câu 15. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 16. Con đường phát triển của sự vật mà quy luật phủ định của phủ định vạch ra là con đường nào?

 
 
 
 

Câu 17. Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 18. Vị trí của quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật? 

 
 
 
 

Câu 19. Trường phái triết học nào cho rằng thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức?

 
 
 
 

Câu 20. Thêm cụm từ để hoàn thiện định nghĩa. “Thực tiễn là toàn bộ những… của con người nhăm cải tự nhiên và xã hội”.

 
 
 
 

Câu 21. Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản nhất quy định các hình thức hoạt động khác là hình thức nào sau đây?

 
 
 
 

Câu 22. Chọn câu trả lời đúng. Triết học Mác là triết học:

 
 
 
 

Câu 23. “Chân lý là những tri thức phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan, được thực tiễn kiểm nghiệm. Vì vậy, có thể áp dụng chân lý đó vào mọi nơi, mọi lúc, mọi việc đều đúng”. Quan niệm trên thuộc lập trường triết học nào?

 
 
 
 

Câu 24. “Không lý luận thì hoạt động thực tiễn của con người mò mẫm mất phương hướng. Lý luận không phục vụ cho thực tiễn, trở thành lý luận suông, giáo điều”. Quan niệm trên thuộc lập trường triết học nào?

 
 
 
 

Câu 25. “Mỗi chân lý khoa học, dù là có tính tương đối vẫn chứa đựng một yếu tố của chân lý tuyệt đối”. Quan niệm trên thuộc lập trường triết học nào?

 
 
 
 

Câu 26. Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, tiêu chuẩn của chân lý là gì?

 
 
 
 

Câu 27. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tiêu chuẩn chân lý?

 
 
 
 

Câu 28. Nhận thức cảm tính được thực hiện dưới các hình thức nào?

 
 
 
 

Câu 29. Nhận thức lý tính được thực hiện dưới hình thức nào?

 
 
 
 

Câu 30. Khái niệm là hình thức nhận thức của giai đoạn nào?

 
 
 
 

Trắc nghiệm Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin (Phần 5)
5 (100%) 2 vote[s]

Gửi phản hồi